Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulussa on parannettu lapsiperheiden palveluiden näkyvyyttä ja lapsiperheille suunnattuja sähköisiä palveluja

Oulun kaupungin verkkosivuille on kehitetty sähköinen perhekeskus kuluvana vuonna yhteistyössä  hyvinvointipalveluiden, sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja POPsote Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman kanssa.

Sähköinen perhekeskus kokoaa yhteen perhekeskustoimintamallin mukaisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja kaupungin, seurakuntien ja kolmannen sektorin palveluja. Sivulla palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan, mikä helpottaa sopivien  palvelujen ja tiedon etsimistä.

Sivulta löytyy myös paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen. Kehittämistyössä on hyödynnetty jo olemassa olevia Oulun kaupungin ouka.fi-, Lapsuus.ouka.fi - sekä Nuorten Oulu -sivustoja.

Sähköinen perhekeskus löytyy osoitteesta: https://www.ouka.fi/perhekeskus

 

Pyydä apua – uusi matalan kynnyksen yhteydenottokanava

Osana sähköistä perhekeskusta pilotoidaan uusi matalan kynnyksen sähköinen yhteydenottokanava Pyydä apua -nappi, jonka tavoitteena on tehdä perheiden varhaisen tuen hakemisesta mahdollisimman helppoa. Pyydä apua -napin kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä silloin, kun kokee tarvitsevansa tukea, mutta ei tiedä tarkalleen, minne pitäisi ottaa yhteyttä. Napin kautta voi jättää yhteydenottopyynnön, viestin tai kysymyksen ympäri vuorokauden. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lasten kasvatukseen, kuormittavaan arkeen, vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyen. Yhteydenoton voi tehdä myös nimettömästi.

Pyydä apua -napin takaa avautuu helposti täytettävä tietoturvallinen lomake, jonka tiedot siirtyvät sosiaalialan ammattilaiselle. Napin kautta apua hakeneeseen otetaan yhteyttä puhelimitse kolmen arkipäivän aikana. Tavoitteena on, että asiakas voi kertoa huolensa ja ammattilainen järjestää avun asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Pyydä apua -nappi ei ole tarkoitettu kiireellisiin tai päivystyksellisiin asioihin, joissa yhteyttä otetaan joko hätänumeroon tai sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Napin kautta ei voi tehdä ajanvarauksia eikä nappi nopeuta jo käsittelyssä olevia asioita.

Sähköisen perhekeskuksen ja Pyydä apua -napin kehittämistyö on edelleen käynnissä ja käyttäjiltä toivotaan palautetta sekä kehittämisideoita. Sähköisestä perhekeskuksesta voi antaa palautetta sivulle tulevan palautelomakkeen kautta. Pyydä apua -napin osalta palaute kerätään palvelua käyttäneiltä lyhyellä kyselyllä.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista