Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023. alkaen.
Palvelusivut siirtyvät vaiheittain uuteen osoitteeseen alkuvuoden 2023 aikana.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.

Voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen

  • jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai muutoksenhaussa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Ristiriitaisissa tai epäselvissä tilanteissa ota ensisijaisesti yhteys henkilökuntaan tai päätöksen tehneeseen työntekijään.

Sosiaaliasiamies neuvoo sekä julkisten että yksityisten sosiaalihuollon palveluista. Asiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston asioita.

Asiamies ei tee eikä voi muuttaa toisten viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä.

Palvelu on maksutonta.

Muistutuksen teko
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutus voidaan tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. 

Kirjalliset muistutukset lähetetään kirjaamoon: Kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Muistutukset käsittelee palvelupäällikkö.

Oulun seudun sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot

Palvelu ajanvarauksella.

Oulun potilasasiamies sekä
Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien sosiaali- ja potilasasiamies:

Kati Koivunen
p. 044 703 4116
Käyntiosoite: Kansankatu 53 (Kumppanuuskeskus) 
Postisosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Oulun sosiaaliasiamies sekä 
Muhoksen ja Kempeleen sosiaali- ja potilasasiamies:

Mirva Makkonen
p. 044 703 4115
Käyntiosoite: Kansankatu 53 (Kumppanuuskeskus) 
Postisosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Kysyttävää sosiaaliasiamieheltä?
Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista voit kysyä myös Omahoidosta. Palvelua varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Lähetä kysymys.

Lisätietoa

Sosiaalihuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Asiamiesten selvitys

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain selvityksen kunnan- tai kaupunginhallituksille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksien toteutumisesta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2021 (pdf)

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta

Voit asiakkaana tai asiakkaan läheisenä tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastasi asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta. Näillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa asiakkaalle haittaa. 

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta.

Tee lastensuojeluilmoitus tai muu sosiaalihuollon huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi lapsen, vanhuksen tai muun oululaisen hyvinvoinnista, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, vanhustensuojeluilmoituksen tai muun huoli-ilmoituksen tai ottaa yhteyttä henkilön asuinalueen hyvinvointikeskuksen sosiaalipalveluihin.

Tee huoli-ilmoitus osoitteessa www.ouka.fi/huoli.

Ouka.fi/palaute

Voit antaa asiakaspalautetta myös yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.