Ammattirakentajien tontit

Ammattirakentajien tontit 2022

Ammattirakentajien tontinluovutussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 8.2.2022. Kaupungilla on haettavana ammattimaiseen rakentamiseen asuntotontteja kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kaupunki asettaa ammattirakentajille haettavaksi yhtiömuotoisia asuntotontteja ja kaupunkipientalotontteja eri puolilta Oulua. Tonttihaut järjestetään seuraavasti:

 • Kevään tonttihaku 1.4. – 22.4. klo 16
 • Syksyn tonttihaku 5.9. – 26.9. klo 16

Kevään ammattirakentajien tonttihaku

Ammattirakentajien kevään tonttihaku on päättynyt 22.4.2022 klo 16. Hakemusten käsittely on kesken ja tavoitteena on saada tonttivaraukset yhdyskuntalautakunnan päätettäviksi kesäkuun 14. päivän kokoukseen. Samassa kokouksessa päätetään myös arvottavien ja tarjousten perusteella myytävien tonttien saajat.

Tarjousten perusteella myytävät tontit

Kaupunki asettaa tarjousten perusteella myytäväksi yhtiömuotoisen asuntotontin Kivikkokankaalta ja viisi omakotitonttia Värtöstä. Alla taulukko tarjousten perusteella myytävistä tonteista.

Tontti/tontit Katuosoite Pohjahinta [€]

Varausmaksu

[€]

564-47-51-3 Heittotie 2 190 000,00 19 000,00
564-23-35-1, 2, 3, 4 ja 5 Jaakonkuja 2a - 2e 665 000,00 66 500,00

 

 

 

 

Tontit luovutetaan korkeimman tarjouksen jättäjälle. Varauksensaajan kanssa solmitaan kiinteistökaupan esisopimus. Kiinteistökaupan esisopimuksesta vetäytyminen johtaa varauksen tarjoamista seuraavaksi korkeamman tarjouksen jättäjälle tai tämän kieltäytyessä järjestyksessä, kunnes toteutukseen sitoutuva tarjouksen jättäjä löytyy.

Värtön omakotitonttien tarjoajan tulee esittää vähintään kolmen tontin osalta lopulliset asiakkaat (talon asukkaat) tontin varausaikana. Lopulliset kiinteistökaupat tehdään varaajan tai varaajan esittämän tahon (talon asukas) kanssa. Tällöin kauppahinnan tulee kuitenkin jakautua tasan tonttien välillä (korkein tarjous/5).

Arpomalla luovutettavat tontit

Kaupunki kokeilee vuoden 2022 ammattirakentajien asuntotonttihaussa uutta menettelyä, jossa toteuttaja valitaan arpomalla. Alla taulukko arpomalla luovutettavista tonteista.

Tontti Katuosoite

Vuokra [€/v]

Varausmaksu

[€]

564-120-2768-2 Mantelipilvi 16 3 896,84 1 320,00
564-409-240-123 Olaskuja 8 2 269,13 990,00

 

 

 

 

Arvontamenettelyssä ratkaisu perustuu arvontatulokseen. Arvontamenettelyyn pääsee, kun täyttää hakijalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Arvontamenettelyssä tontin saajilta edellytetään rahoitussitoumusta pankilta ennen vuokrasopimuksen tekoa.

Lautakunnan päätöksellä varattavat tontit

Alla taulukossa on esitetty tontit, jotka luovutetaan vuokraamalla. Tonttien varaamisesta päättää yhdyskuntalautakunta.

Tontti Katuosoite Vuokra [€/v]

Varausmaksu

[€]

564-130-332-1 Kaista-ahontie 1 5 244,20 2 288,00
564-121-1004-6 Kissaojankuja 16 8 462,65 2 866,60
564-71-101-1 Merkkisoitontie 2 25 202,42 4 620,00
564-71-101-2 Merkkisoitontie 6 15 601,50 2 860,00
564-409-9-274 Metsäniementie 13 15 656,96 6 831,00
564-140-536-1 Niementie 19 13 005,62 3 250,00
564-131-59-2 Rantatie 3 14 183,54 5 280,00
564-121-22-3 Vaajatie 35 12 989,48 4 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistelussa varausesitys rakennetaan seuraavien kriteereiden avustamana:

 • Kotipaikka - Suositaan oululaisia yrityksiä ja tällä tavalla tuetaan oululaista yrittäjyyttä

 • Henkilöstömäärä - Pyritään tarjoamaan tontteja yrityksen koon luokittelun sisällä niille yrityksille, jotka työllistävät enemmän

 • Aktiivisuus - Pyritään tarjoamaan tontteja niille yrityksille, jotka ovat olleet aktiivisia aiemmissa tonttihauissa mutta jääneet ilman tonttia

 • Vähäisen kysynnän alueet - Vähäisen kysynnän alueen tonttivarauksia ei oteta huomioon harkinnassa (Kiiminki, Haukipudas, Yli-Ii, Ylikiiminki)

 • Hanke koko (rakennusoikeus vs. liikevaihto) - Hankkeet pyritään osoittamaan oikean kokoisille toimijoille

 • Viivästykset - Pyritään tarjoamaan tontteja niille yrityksille, jotka rakentavat tontit ilman jatkoaikapyyntöjä kaupungin asettamassa aikataulussa

 • Kaupungin tavoitteiden edistäminen - Eduksi katsotaan kaupunkistrategiaa ja ympäristöohjelmaa tukevat pilotointiesitykset

Kriteerit eivät ole ehdottomia eikä numeerista arviointia tehdä. Lopullinen esitys on kokonaisarviointia, jossa kriteerit on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tasapuolisen esityksen aikaansaamiseksi.

Hakijalle asetetut vaatimukset

Ammattirakentajien tonttien hakemiselle on asetettu seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 • Luottoluokitus on A tai enemmän
 • Toimiala on asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
 • Ei maksamattomia vuokria tai varausmaksuja

Luottoluokitus tarkistetaan asiakastiedon rekistereistä ja toimiala patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietorekisteristä (YTJ).

Menettelyiden keskinäinen järjestys ja tonttivarausten määrän rajoittaminen

Menettelyt ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä: ensin ratkaistaan arvonnalla luovutettavat tontit, sitten lautakunnan harkinnalla luovutettavat tontit ja lopuksi tarjousmenettelyn kautta luovutettavat tontit. Tonttivarauksia voi saada arvonnasta ja lautakunnan harkinnalla päätettävistä tonteista vain yhden varauksen (eli varausta ei voi saada sekä arvonnasta että lautakunnan harkintaan perustuen).

Tarjousten perusteella myytävistä tonteista saatavien varausten määrää ei ole rajoitettu. Tonttivarauksen saaminen arvonnasta tai lautakunnan harkintaan perustuen, ei estä myyntitonttivarauksen saamista vielä lisäksi.

Enimmäismyyntihinnat

Kaupunki edistää kohtuuhintaista asumista luovuttamalla tontteja kysynnän ja kaupungin kasvun edellyttämän määrän sekä määrittämällä kaupungin luovuttamille tonteille toteutuville asunnoille enimmäismyyntihinnat. Tonteille toteutettavien asuntojen keskimääräisiä myyntihintoja on rajoitettu seuraavasti:

 • kerrostaloasunnot 3530 €/ashm2
 • muut asuntotyypit 3200 €/ashm2

Enimmäismyyntihintoja ei sovelleta omakotitalotonteilla eikä myyntitonteilla.

Yhteydenotot

Tonttien hakemiseen ja sopimuksiin liittyen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa sinua auttavat:

 • Minna Kaunisvaara, maanmittausinsinööri, p. 050 574 9337, minna.kaunisvaara@ouka.fi
 • Veikko Lehtinen, tontti-insinööri, p. 044 703 2612, veikko.lehtinen@ouka.fi

Tiedotamme ammattirakentajia ajankohtaisista asioista myös postituslistan kautta. Mikäli haluat mukaan postituslistalle, jätä yhteystiedot osoitteeseen tonttipalvelut@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Solistinkatu 2 90140 Oulu
 • Puhelin Veikko Lehtinen cell 044 703 2612
  Minna Kaunisvaara cell 050 574 9337
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)