Hakeutuminen laitoshoitoon

Jos kotona asuminen ei ole enää turvallista, arvioidaan ikääntyneen tilanne palveluohjausyksikön palveluohjaajan kanssa. Palveluohjausyksikön sijaan yhteyttä voi ottaa myös SAS-palveluohjaajiin (SAS=Selvitä, Arvioi, Sijoita).
 
Tarvittaessa palveluohjaaja auttaa laatimaan hakemuksen laitoshoitoon. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kotihoidon tai sairaalan lääkärin lausunto. Asiakkaalle tehdään arvio toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta.
 
Hakemus käsitellään monialaisessa SAS-työryhmässä, johon kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Päätös palvelun myöntämisestä lähetetään kotiin.

Kun ympärivuorokautinen paikka vapautuu, sitä tarjotaan asiakkaalle. Sijoituspäätös lähetetään asiakkaalle.
 
Hoidon maksut on koottu Asiakasmaksut-sivulle

SAS-palveluohjaajat

  • Postiosoite postal PL 77 90015
  • Puhelin cell 044 703 5078, 040 549 2021 (kotona asuvat) cell 044 703 5090 (sairaalassa olevat)
  • SAS = Selvitä, arvioi, sijoita
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tulosta tästä

laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hakemus