Oulun kaupungin energiatehokkuussopimus

Oulun kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa myös kaudella 2017–2025. Energiankäytön tehostamistavoitteena kaupungilla on 10,5 prosenttia vuoden 2014 energiankulutuksesta sopimuskauden loppuun mennessä. Välitavoitteena vuodelle 2020 oli 7 %, joka ylitettiin selvästi. Tavoitteissa huomioidaan myös vuosina 2014–2016 toteutettujen energiatehokkuustoimien säästöt. Sopimuskautta koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.1.2018. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää sopimuskauden aikana. Toteutetuista energiansäästötoimista raportoidaan vuosittain Motiva Oy:lle. Toimenpiteistä voi lukea esimerkiksi kaupungin ympäristöohjelman uutiskirjeestä, joka ilmestyy noin kahden kuukauden välein. Välitavoitevuoden tuloksista uutisoitiin erillisessä KETS-uutiskirjeessä. Myös esimerkiksi Tilapalvelut, Oulun Vesi, Kiertokaari ja Oulun Satama tiedottavat toimenpiteistään omilla sivuillaan.

Tutustu Oulun kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaan (pdf).

Vuoden 2021 keväällä Oulu osallistui vertaisoppimisen pilottihankkeeseen, jossa mukana olevat kunnat tutustuivat toistensa energiatehokkuustyöhön ja antoivat toisilleen palautetta. Oulun lisäksi vertaisoppimiseen osallistuivat Hollola, Hyvinkää, Hämeenlinna, Rauma ja Turku. Kunnat haastattelivat toisiaan päivän mittaisissa arviointivierailuissa vuorollaan jokaisessa kunnassa. Kunta toteutti itsearvioinnin energiatehokkuustyön kehittämiskohteista ja sai päivästä arviointiraportin sekä palautteen.

Energiatehokkuustyötä tehty Oulussa jo pitkään

Oulun kaupunki on ollut mukana vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa jo pitkään. Edellisen sopimuskauden 2008-2016 toimenpiteet olivat tehokkaita ja kauden säästötavoitteet ylitettiin moninkertaisesti. Suurimmat säästöt kaupungin omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa saatiin aikaan energiakatselmusten perusteella toteutetuilla toimenpiteillä, vaihtamalla katuvalaistusta energiatehokkaaksi sekä uudisrakentamisen ennakoivalla laadun ohjauksella.

Energiatehokkuussopimus on yksi keskeisistä kaupungin ympäristöohjelmaa toteuttavista sopimuksista. Sopimus kattaa muun muassa kaupungin hallinnassa olevat palvelurakennukset, katu- ja muun ulkovalaistuksen, omat kuljetukset ja työkoneet sekä vesihuollon ja jätehuollon. 

 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.