Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Vuoden 2022 alussa hyväksytyssä Oulun kaupunkistrategiassa 2030 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Mittarina strategiassa on asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt. Hiilineutraalisuus on määritelty siten, että päästöt ovat vähentyneet vähintään 80 % vertailuvuoteen 1990 verrattuna ja loput päästöt kompensoidaan.
 
Tiedot kasvihuonekaasupäästöistä saadaan reilun vuoden viiveellä. Keväisin saadaan kuitenkin ennakkotieto edellisvuodelta.
 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Vuonna 2020 konaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 093 ktCO2-ekv. eli noin 5,3 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 1990 verrattuna asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 49 %, kokonaispäästöt puolestaan n. 21 %. Koronan vaikutus näkyy mm. liikenteen päästöissä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 asukaskohtaiset päästöt laskivat edelleen melko selvästi. Vähenemistä tapahtui kaikilla sektoreilla.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2017-2020 ja ennakkotieto vuodelle 2021.

 

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2020 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (37 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (33 %). Laanilan biovoimalaitoksen käyttöönoton myötä kaukolämmön tuotannon osuus päästöistä pieneni aiemmista vuosista ja liikenne nousi suurimmaksi päästösektoriksi. Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota liikkumisen valintoihin ja asuntojen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden kulutukseen sekä laitteiden energiankulutukseen.

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2020.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.