Liikenne

Oulun kevyenliikenteen verkosto on kansainvälisestikin vertailtuna laaja ja toimiva. Sen sijaan paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat entisestään vähentyneet 2000-luvulla. Joukkoliikenteen matkustajamäärän nostaminen vaatii useiden erilaisten rakenteellisten ja taloudellisten keinojen käyttöönottoa.

Liikkumisen kestävyyttä sekä ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista tarkastellaan autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tunnuslukujen avulla.

Henkilöautojen määrän kasvu lisää liikenteen aiheuttamia välittömiä kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja, kuten tilantarvetta, melua sekä ilmanlaadun heikkenemistä.

Henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohti.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä tuhatta oululaista kohti 


Kattava kevyen liikenteen verkosto lisää vaihtoehtoja kulkumuodon valintaan. Verkoston kasvaminen kuvaa pyrkimystä edistää ilmastoystävällistä liikkumista.

Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti Oulussa.

Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti (metriä)

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.