Rakennukset ja rakentaminen

Rakennusten merkitys energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on yksittäisistä tekijöistä suurin ja niihin sisältyy myös huomattavat säästömahdollisuudet.

Oulun rakennusvalvonta on toteuttanut jo pitkään uudisrakentamisen laadunohjausta, jonka vaikutus rakennusten energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on merkittävä. Vastaava toiminta on on kehitetty myös korjausrakentamiseen.

 Taulukossa on esitetty Oulussa vuosina 2005 – 2019 rakennettujen uudisrakennusten lämmitysenergiansäästöt ja päästövähennykset suhteessa rakentamismääräysten vähimmäistasoon. Tilastossa on mukana myös sähköenergian säästö. Energiansäästö ja päästövähennykset on laskettu sekä koko elinkaaren ajalle (50 v) että rakennusvuodelle. Vuosina 2005–2019 rakennettujen talojen energian ostoon tarvitaan vuonna 2019 n. 12 miljoonaa euroa vähemmän rahaa ja CO2-päästöt vähenivät 22 960 tonnia verrattuna siihen, että ko. ajanjakson talot olisi tehty määräysten vähimmäistason mukaisesti. Laskennassa energian kokonaishintana vuodelle 2019 on käytetty 0,14 €/kWh ja energian hinnan nousuna on käytetty 1…1,5%/v.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) Oulu -hanke

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hanke