Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava (2) - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan (12.10.2021) asettama yleispiirteisenä laadittu osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.11.-2.12.2021. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on saadun palautteen perusteella tehty merkittäviä muutoksia kyläalueiden rajauksiin. Yhdyskuntalautakunta on 10.5.2022 §278 asettanut osayleiskaavan uudelleen nähtäville.

Kaava-aineisto on nähtävillä 24.5.-23.6.2022 välisen ajan.

Kaavakartta 28.4.2022
Kaavaselostus 28.4.2022
Kaavaselostuksen liitteet 28.4.2022

Kirjallinen muistutus tulee toimittaa yhdyskuntalautakunnalle 23.6.2022 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kirjaamo, PL71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/3353/2015.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.6.2022 kello 17.00 – 19.00. Tilaisuuden puheenjohtajana on yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Jani Törmi. Linkki tilaisuuteen julkaistaan tällä verkkosivulla 15.6.2022.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä. Linkki aukeaa noin 10 min ennen tilaisuuden alkua.

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Virva Suokko
virva.suokko@ouka.fi

 

Yhdyskuntalautakunnan (31.10.2017) ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä.