Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka.

Ajankohtaista

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava on parhaillaan hyväksymiskäsittelyissä.

Yhdyskuntalautakunta 11.10.2022 § 564
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi yleiskaavoituksen laatimat vastineet muistutuksiin ja esitti kaupunginhallitukselle että 26.9.2022 päivätty osayleiskaava hyväksytään.

Kaupunginhallitus 1.11.2022 § 305
26.9.2022 Kaavakartta
26.9.2022 Kaavaselostus
26.9.2022 Selostuksen liitekartat

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 26.9.2022 päivätty osayleiskaava hyväksytään.

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 §

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Virva Suokko
virva.suokko@ouka.fi

Yhdyskuntalautakunnan (31.10.2017) ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen  Kyläselvitykset -välilehdeltä.