Kuvituskuva

Huvilarannantien Vihreä kortteli

Huvilarannantiellä, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa on hyväksymiskäsittelyssä asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja rakentamisesta ja asumisesta aiheutuviin ilmastopäästöihin. Alue sijoittuu Pyykösjärven ja Alakyläntien väliin puistoalueelle noin 5 kilometrin päähän Oulun keskustasta. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Aluetta kehitetään syksyllä 2019 kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeellisen Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon ja Uuden Oulun yleiskaavan pohjalta. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen sekä lähialueen palveluiden kehittymistä. 

Alakyläntien ja Huvilarannantien väliin jäävälle osuudelle suunnitellaan uusia asuinkerros- ja asuinpientaloja, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Toteutuessaan alueellr rakentuu neljäkerroksisten asuinkerrostalojen ja kaksikerroksisten pientalojen korttelialue, "Vihreä kortteli". Kaavahankkeessa on sovellettu Rakennusteho Group Oy:n Vihreän Korttelin konseptia, joka pyrkii vastaamaan Oulun kaupungin ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin viiden kaavaprosessiin integroidun työpaketin voimin. 

Kaupungin valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen päätöksellään 26.4,2021. Asiasta jätettiin määräaikaan mennessä 1 valitus. Asemakaavanmuutos on tullut lainvoimaiseksi yleisten alueiden osalta, korttelin 62 (Vihreä kortteli) kaavanmuutoksen vahvistuminen on hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Lisätietoja hankkeesta  hankkeen projektikortilta.

 

Yhteystiedot

Käyntisoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Kaavoitusarkkitehti (sij.)
Jonna Koivuranta
044 661 6330 

Kaavoitusarkkitehti
Leena Soudunsaari  
040 480 4479

Asemakaava-arkkitehti
Sisko Repola 
044 703 0530

email:
etunimi.sukunimi@ouka.fi