Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Ajankohtaista

Oulun kaupunginhallitus on 19.4.2021 § 127 määrännyt kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 10 hyväksymän Jokikylän ja Murron osayleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osilta, joihin ei ole kohdistunut valituksia. Kuulutus voimaantulosta on julkaistu 8.6.2021 Oulun verkkosivulla sekä lehdissä Kaleva ja Rantapohja.

Hyväksytyt asiakirjat:

Kaavakartta 19.4.2021
Selostus
Selostuksen liitteet 

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Virva Suokko
virva.suokko@ouka.fi