Kulttuuriympäristö

Kiinteistöjen kestävä hoito

Rakennettu ympäristö muodostaa kaksi kolmasosaa kiinteästä kansallisvarallisuudestamme, joten ei ole yhdentekevää, miten olemassa olevaa rakennuskantaa ja kiinteistöjä korjataan.

Kiinteistöjen kestävää hoitoa edistävät Oulussa erityisesti rakennusvalvonta ja Pohjois-Pohjanmaan museo, sekä Oulun kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta Liikelaitos Oulun tilakeskus.