Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristötyöryhmän kokoonpano

Kokoonpano 5 / 2022 lähtien
Kaisanlahti Juha, Oulun Tilapalvelut, vpj
Kaleva Sami, Oulun infra
Kela Sakari, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa ja mittaus
Kikuchi Karoliina, Pohjois-Pohjanmaan museo
Korpinen Suvi, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus
Kovalainen Pasi, Pohjois-Pohjanmaan museo
Klami Jere, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus
Krogius Pia, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus, siht.
Laitinen Ville, Oulun Tilapalvelut
Paajanen Paula, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus, pj
Paakkari Anneli, Rakennusvalvonta
Pöytäkangas Hanna, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaavoitus
Rajala Janne, Rakennusvalvonta
Räisänen Kari, Konsernipalvelut

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM