Kulttuuriympäristö

Julkaisut

Kulttuuriympäristöä koskevia julkaisuja ovat mm. rakennusinventoinnit, alueelliset inventoinnit tai arvotukset, rakennushistoriaselvitykset, kaupunkikuvaselvitykset ja kulttuurimaisemaa koskevat maisemaselvitykset. Osa julkaisuista on vain sähköisenä ja osa myös paperisena, joista tärkeimmät on julkaistu Oulun kaupunkisuunnittelu -julkaisusarjassa.

Kh on 21.2.2018 § 142 merkinnyt tiedoksi Kulttuuriympäristötyöryhmän valtuustokausittaisen esitteen viime vuosien toiminnasta.


 

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM