Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristötyöryhmä

 

Oulun kaupungissa kulttuuriympäristötyöryhmä kokoaa yhteen niiden hallintokuntien näkemykset, joiden toimet ovat merkittävimpiä rakennetun ympäristön ja kulttuuriarvojen vaalimisessa.

Työryhmä on toiminut eri nimellä ja kokoonpanolla vuodesta 1992 lähtien, ja kokoonpanosta ja toiminnasta on päättänyt kaupunginhallitus.

Työryhmä laatii itselleen työohjelman ottaen huomioon ajankohtaiset maankäytön, rakentamisen ja rakennussuojelun tarpeet. Kulttuuriympäristötyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, lisäksi erilaisina alatyöryhminä. Työryhmän hankkeille perustetaan erilliset ohjausryhmät, joiden kokoonpano määritellään tapauskohtaisesti.

Kulttuuriympäristön hoito ja rakennussuojelu Oulussa, esite.

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM