Kulttuuriympäristö

Tuki ja avustukset

Valtio tukee kulttuuriympäristön hoitoa ja rakennusten korjaamista eri ministeriöiden myöntämillä lainoilla, korkotuilla ja avustuksilla. Osa rahoituksesta on ohjattu jaettavaksi kuntien kautta.

Kulttuuriympäristön rahoituksesta ja avustuksista:

Ympäristöhallinnon sivuilla
Museoviraston sivulla

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM