Kulttuuriympäristön teemayleiskaava

AJANKOHTAISTA

Vesipeilin vuosisadat, Selvitys Oulujoen suiston historiasta ja arvoista.
Selvityksen julkistamistilaisuus pidettiin etänä 9.12.2021.

Vesipeilin vuosisadat (pdf 4,8Mt)
10.12.2021 alkaen julkaisua myydään Oulun kaupungin Ympäristötalon aulapalveluissa hintaan 16€.

Kulttuuriympäristön teemayleiskaava

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan laadinta on käynnistynyt Oulun yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 19.2.2019 § 82. Tämä vaiheyleiskaava tarkastelee valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä muinaismuistoja koko Oulun alueella.

Yleiskaavan tavoitteena on kuvata kaupungin monimuotoista kerroksellista kulttuuriympäristöä ja tukea kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Työ toteuttaa valtakunnallista Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 – 2020 esittelemällä kulttuuriympäristön voimavarana lisäten tietoisuutta sen arvoista. Kaava ohjeistaa kulttuuriympäristöarvojen huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa maankäytönsuunnittelussa, lupavalmistelussa ja muussa päätöksenteossa.

Laadittava kaava tarkentaa Uuden Oulun yleiskaavaa päivittäen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä ajantasaistaen paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt nostaen esiin myös modernin rakennuskannan arvot. Työn aikana tutkitaan, miltä osin voimassa olevien yleiskaavojen kulttuuriympäristöjen merkinnät ja määräykset korvautuvat tämän yleiskaavan merkinnöillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.3.-5.4.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yleiskaavan vaiheet

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan tavoiteraportin 15.9.2020 § 421.

Inventointi Oulun koulun arkkitehtuurin kohteista on valmistunut kesäkuussa 2020.

Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely oli avoinna 15.5.-31.8.2019. Kyselyssä tiedusteltiin, millainen on oululainen kulttuuriympäristö, sekä miltä Oulu näyttää ja tuntuu niin arjessa, vapaa-aikana kuin vierailijankin kokemana. Kyselyyn saatiin yli 350 vastausta. Kyselyn vastauksista laadittiin yhteenveto (pdf). Lisäksi voit tutustua tarkemmin saatuun palautteeseen (pdf). Kiitos kyselyyn vastanneille!

Selvityksiä

Oulun koulun kohteet
Arvokkaita alueita Oulussa
Oulunsalon Varjakan rakennettu kulttuuriympäristö

 

Yhteystiedot


Yleiskaavoitus

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen 044 703 1233

Kaavoitusarkkitehti 
Pia Krogius 040 641 6406

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/kulttuuriymparistokaava