Oulunsalon osayleiskaava

Oulunsalon osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt 7.10.2020 yhdyskuntalautakunnan päätöksellä. Osayleiskaavalla uudistetaan ja päivitetään Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavaa huhtikuussa 2020 valmistuneen Oulun yleiskaavojen seurantaraportin suositusten mukaisesti. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittymistä Oulun kaupunkistrategian mukaan kestävästi. Osayleiskaavan pääsisältönä osoitetaan yleispiirteisesti alueen yhdyskunta- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet sekä keskeisimmät maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot.

Osayleiskaavaa käynnistettäessä suunnittelualue oli alustavasti koko Oulunsalon niemen alue lukuun ottamatta Merialueen osayleiskaavan aluetta Riutunkarissa ja sen lähialueilla. Rakennemallivaiheen suositusten mukaan voimaan jäisivät lisäksi seuraavat osayleiskaavat: Varjakan osayleiskaava, Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava, sekä Hylkykarin osayleiskaava.

Ajankohtaista

Yleiskaavan selvitykset käynnissä: Oulunsalon alueelle laaditaan kesän ja syksyn 2022 aikana arkeologinen selvitys. Syksyn aikana valmistuu myös yleiskaavatasoinen vesienhallintasuunnitelma. OAS:iin on päivitetty kaavatyön aikataulu.

Rakennemalli

Oulunsalon osayleiskaavan ensimmäisenä vaiheena on laadittu Oulunsalon yleispiirteinen rakennemalli, jossa kuvataan yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikenneverkon kehittämisen pääperiaatteet. Rakennemallia käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 14.12.2021.

Rakennemalli oli nähtävillä 4.1.-3.2.2022.

Rakennemalli esitetään oheisilla kahdella kartalla: kartta 1 sisältää koko suunnittelualueen, ja kartta 2 keskeiset alueet ja vaihtoehdot kaupallisten palveluiden kehittämisestä. Vaihtoehtotarkastelulla tutkitaan ja kartoitetaan näkemyksiä Oulunsalon keskustan ja Hailuodontien risteyksen kaupallisten palveluiden kehittämisestä. Rakennemallin selostus sisältää myös suositukset jatkosuunnittelulle.

Rakennemalli kartta 1
Rakennemalli kartta 2
Rakennemallin selostus

Oulunsalon osayleiskaavan rakennemallista järjestettiin yleisötilaisuus 17.1.2022 klo 18-19.30. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä. Yleisötilaisuuden 17.1.2022 muistio.

Oulunsalon osayleiskaavatyötä varten on laadittu seuraavat selvitykset. Selvityksistä on mahdollista antaa palautetta rakennemallin nähtävillä olon yhteydessä.

Oulunsalon maa-aineksenottotilanne 22.10.2021
Oulunsalon palveluverkko 28.10.2021
Oulunsalon rantarakentamisen selvitys 20.9.2021
Oulunsalon kulttuuriympäristöselvitys 26.03.2021
Oulunsalon maisema-, viherrakenne- ja luontoselvitys 9.2.2021
Selvitys Oulunsalon liikenneverkon kehittämistavoitteista 4.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2020 (päivitetty 2.11.2022)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2020 (päivitetty 27.1.2022)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2020 (päivitetty 3.12.2021)
Vuorovaikutusraportti OAS 3.12.2021

Osayleiskaavatyön seuraavat vaiheet

Rakennemalliin perustuen laaditaan seuraavaksi osayleiskaavaluonnos. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetään myös tarkemmin esimerkiksi luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvot sekä eri alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. Osayleiskaavaluonnos laaditaan melko yleispiirteisenä, ja sen tulee ohjata tarkoituksenmukaisesti tarkempaa suunnittelua: Oulunsalon alueen asemakaavoitusta sekä muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2050.

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Katri Nuutinen
p. 040 836 8300

Solistinkatu 2

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/oulunsalon-osayleiskaava