Virpiniemi - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Virpiniemi

Ajankohtaista

Useat maanomistajat ja -haltijat ovat hakeneet Virpiniemen Meriniemen ja Kellonlahden asemakaava-alueille vaiheasemakaavanmuutosta, jonka tarkoituksena olisi sallia pysyvä asuminen.

Yhdyskuntalautakunta on 15.3.2022 § 151 päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (pdf) mielipiteiden esittämistä varten.

Lisätietoa asemakaavan muutoksen suunnitteluvaiheesta ja nähtävillä olevasta materiaalista löytyy hankkeen projektikortilta.

Asemakaavan muutos ei valmistuttuaan automaattisesti muuta jo rakennettujen loma-asuntojen käyttötarkoitusta. Käyttötarkoituksen muutoksen loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi myöntää rakennusvalvonta. Vakituisella asumisella on eri vaatimukset kuin loma-asumisella ja siksi käyttötarkoituksen muutos saattaa edellyttää rakennuksen muutostöitä. Lähtökohtana on, että rakennuksen on täytettävä rakennusajankohdan asuinrakentamisen määräykset. Poikkeuksena voi olla jotkin paloturvallisuuteen ja käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat, joiden osalta voidaan vaatia nykyvaatimusten täyttymistä. Rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle maksaa n. 400 euroa. Hakijalle voi lisäksi kertyä kustannuksia mm. rakennusluvassa vaadittavien vastuuhenkilöiden (pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) palkkaamisesta sekä mahdollisesti tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien teettämisestä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaavapäällikkö
    Kari Nykänen
    work p. 040 663 7760
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Lyhytosoite tälle sivulle:  www.ouka.fi/virpiniemi