Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta osoitteessa www.ouka.fi/korona

Oulun sähköinen perhekeskus

Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Per­he­kes­kus pal­ve­lee kaik­kia lap­sia ja per­hei­tä.

Sähköiseen perhekeskukseen on koottuna yhteen tietoa sekä kunnan, järjestöjen ja seurakuntien palveluita. Sivulla tieto- ja palveluosuudet on jaoteltu lapsen ikäryhmän ja perheen elämäntilanteen mukaan.

Sähköinen perhekeskus on julkaistu marraskuussa 2021 ja kehittämistyötä tehdään edelleen.

Lähetä meille palautetta ja kehittämisehdotuksia.

*****

Oululaisten lapsiperheiden toivotaan vastaavan heille suunnattuun kyselyyn sosiaali- ja terveyspalveluista. Anonyymissä kyselyssä kartoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäneiden perheiden; lasten, nuorten ja vanhempien kokemuksia palveluiden käytöstä ja heiltä toivotaan myös ideoita lapsiperheiden palveluiden kehittämiseksi. 

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia. Kyselyyn pääset tästä.

Apua ja tukea

Sähköinen yhteydenottolomake

 

Koetko tarvitsevasi tukea lapsiperhearkeen? Pyydä  apua  -napilla voit kertoa avun tarpeestasi.  

Tapahtumia lapsiperheille

Katso lisää tapahtumia Oulun kaupungin tapahtumakalenterista.

Oulun Omahoidossa 
voit lähettää viestin omalle neuvolatyöntekijällesi ja keskustella chatissa.

Voit myös varata soittoajan omalle terveydenhoitajalle. Terveydenhoitajat vastaavat varattuihin puhelinaikoihin saman päivän aikana.

Palvelu vaatii tunnistautumisen.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/perhekeskus