Lukioon hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 22.2. - 22.3.2022.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo/pisteet riittävät.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Erikoislukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) opiskelijavalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsykoepisteet ja lisänäytöt. 

Keskiarvorajat Oulun lukioihin vuosina 2019 - 2022 (pdf)
 

Yhteishaun tulokset kesäkuussa

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina 16.6.2022. Yhteishaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse.

Lukiopaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa tai ilmoittautumalla omaan lukioon hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään torstaina 30.6.2022.


Lisätietoja lukioon hakemisesta saa peruskoulujen opinto-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät peruskoulujen kotisivuilta.