Maahanmuuttajien opetus

Maahanmuuttajaoppilaita

 

Ennen perusopetuksen aloittamista maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat osallistua Oulun kaupungin järjestämään perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavasta opetuksesta oppilas siirtyy perusopetukseen ikänsä mukaiselle luokalle omaan lähikouluun.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä.  Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Yleensä oppilas opiskelee ryhmässä noin vuoden ajan.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan alaluokilla Kaukovainion, Merikosken, Myllyojan, Paulaharjun ja Rajakylän kouluissa sekä Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä. Yläluokilla opetusta annetaan Kastellin, Kaukovainion, Merikosken ja Rajakylän kouluilla. Tästä pääset koulujen kotisivuille.

Valmistavaa opetusta annetaan alakouluikäisille oppilaille myös inklusiivisesti perusopetuksen opetusryhmissä. Maahanmuuttajataustainen oppilas on tällöin sijoitettu suoraan omaan lähikouluun.

Perusopetus

Valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajataustainen oppilas aloittaa perusopetuksen, ja hänelle laaditaan oma oppimissuunnitelma. Hänelle järjestetään lisäksi suomi toisena kielenä -oppimäärän opetusta, oman uskonnon opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta samalla huomioidaan oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika.

Jos oppilaan oppivelvollisuusikä täyttyy ennen kuin hän on suorittanut perusopetuksen päättötodistukseen vaadittavat suoritukset, hän voi siirtyä aikuisten perusopetukseen suorittamaan perusopetuksen loppuun.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään kuusi oppilasta.

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, liite 3)

Oulun kansainvälinen koulu

Oulun kansainvälisessä koulussa toimii peruskoulun luokat 1-9. Koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, jotka hyötyvät kansainvälisistä ohjelmista ja joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. 

Lisätietoja

  • Puhelin Eija Laasonen-Tervaoja
    cell 040 1320 463
  • Sähköposti
  • Lisätietoa maahanmuuttajien opetuksesta Oulun kaupungissa saa kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorilta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Opas monikielisten oppilaiden opetukseen perusopetuksessa

Opas monikielisten oppilaiden opetukseen perusopetuksessa (pdf)