Opiskelijahuolto

Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Vastuu opiskelijahuollon toteutumisesta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville aikuisille.

Jokaisessa lukiossa opiskelijahuoltoryhmä

Jokaisessa Oulun kaupungin lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja/tai lääkäri, erityisopettaja, lukiokuraattori ja/tai lukiopsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Opiskelijahuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Se laatii vuosittain opiskelijahuollon vuosisuunnitelman.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden oppilashuoltoyksikkö koordinoi ja kehittää psykososiaalisia opiskelijahuoltopalveluita Oulun kaupungissa. Oppilashuoltoyksikkö tarjoaa kuraattori- ja psykologipalvelut päivälukioihin.

Lukiokuraattori ja -psykologi opiskelijoiden tukena

Lukiokuraattori on lukion sosiaalityöntekijä. Hän tukee työllään opiskelijoiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Lukiokuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan opiskeluun, kaverisuhteisiin sekä perhetilanteeseen liittyviin pulmiin. Lisäksi kuraattorilta saa ohjausta taloudellisissa asioissa (esim. opintotuki tai asumisasiat).

Lukiopsykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tervettä iänmukaista kasvua ja kehitystä. Hän tarjoaa psykologista asiantuntemustaan ja tukeaan opiskeluun ja sen tukitoimien suunnitteluun. Psykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa voivat olla suoraan yhteydessä lukiokuraattoriin tai -psykologiin. Myös ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja tai joku muu voi ohjata opiskelijan kuraattorille tai psykologille.

Video: Opiskelijahuollon palvelut lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

Lukioiden omilla sivuilla on tietoa kunkin koulun opiskelijahuollon palveluista.

Oulun lukioiden kotisivut
 

Lisätietoja

  • Käyntiosoite work Oulu10/Torikatu 10, 90100 Oulu
  • Puhelin cell 044 703 9670
  • Sähköposti
  • Lisätietoja oppilashuollon palveluista antaa hyvinvointipäällikkö Tuula Takalo.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja