Opiskelun tuki

Lukioyhteisön hyvinvointi rakentuu opiskelijoiden turvallisuutta, terveyttä, opiskelukykyä ja oppimista tukevista rakenteista sekä toiminta- ja johtamiskulttuurista. Tavoitteena on luoda yhdessä terve ja turvallinen opiskeluympäristö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset puitteet ovat kunnossa.

Hyvinvoivan, turvallisen, viihtyisän ja terveellisen opiskelu- ja työympäristön luomisesta ja kehittämisestä vastuun kantavat erityisesti rehtori ja opiskelijahuoltoryhmä. Työhön osallistuu kuitenkin koko henkilöstö ja opiskelijat.

Opiskelijoiden oppimista tuetaan opinto-ohjauksen, erityisen tuen ja opiskelijahuollon avulla. Palveluista kerrotaan tarkemmin näillä opiskelun tuen sivuilla.