Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustumisen (TET) jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumista järjestetään luokilla 7-9 vähintään seuraavasti: 7. luokalla yksi päivä, 8. luokalla kolme päivää ja 9. luokalla viisi päivää.

Peruskoulun oppilas tutustuu työelämään 6 tuntia/työpäivä. Ruokatauko sisältyy kuuteen tuntiin. 

Ruokailu on ensisijaisesti lähimmällä koululla tai päiväkodissa. Työnantaja voi tarjota maksuttoman aterian. Kaupunki järjestää oppilaan kyydityksen ja vakuuttaa oppilaat tutustumisjakson aikana tapaturman varalta.