Lukio-opiskelu

Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Lukuvuosi viidessä periodissa

Lukion lukuvuosi on jaettu periodeihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen periodiin, joista jokaisella on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä vaihtelee periodeittain riippuen valituista opintojaksoista.

Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat pakollisista sekä valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua lukioiden omilla kotisivuilla.

Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen, taitojen ja työskentelyn arviointiin. 

Lukio-opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. 

Oppilaitosyhteistyötä ja vaihtojaksoja

Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lukio-opintoihin voi sisällyttää myös ammatillisia tai korkeakouluopintoja. Lue lisää Opinnot muissa oppilaitoksissa -sivulta.

Kunkin lukion yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnassa saat lisätietoa lukioiden kotisivuilta, lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.

Lue lisää lukio-opiskelusta Ouluun lukioon -oppaasta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja