Oulun Valistustalon apurahat

Oulun Valistustalorahaston apurahojen hakuaika on tänä vuonna 7.3. –1.4.2022 klo 15.30

 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoima rahasto tukee apurahoillaan Oulun kulttuurielämää. Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita käsikirjoittaminen, joka on noussut entistä merkittävämpään asemaan taiteellisen luomisen muotona. Apurahoilla halutaan tukea myös tarinoiden tai tuotantojen alkuvaiheen kehittelytyötä muun muassa av- ja elokuvatuotantojen, tapahtumien tai immersiivisten taideteosten luomiseksi. Haettava avustus voi kattaa esimerkiksi 1–2 kuukauden työskentelyn joko itsenäisesti tai yhteistyössä tuottajan kanssa.

Ehdotuksen apurahoista valmistelee työryhmä ja valintaa ohjaavat sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymät apurahaperiaatteet.

Yhteyshenkilönä on va. kulttuurijohtaja Jouni Pääkkölä.

Hakeminen tapahtuu tästä linkistä löytyvällä lomakkeella.

 

Oulun kaupungin vuoden 2021 kulttuu­ria­vus­tuksiin ja Oulun Valistustalon apurahoihin lisäaikaa ja muutos­mah­dol­lisuus

3.5.2021
Päivitetty 27.8.2021

Koronavirusepidemian vuoksi on jouduttu perumaan tai siirtämään paljon kulttuuritapahtumia ja -toimintaa. Oulun kaupungin kulttuuripalvelut helpottaa kulttuuritoimijoiden tilannetta mahdollistamalla muutoksia avustusten ja apurahojen käyttötarkoitukseen sekä antamalla lisäaikaa avustusten käytölle. 

Jos vuoden 2021 kulttuuriavustuksen tai -apurahan saaja on koronavirusepidemian vuoksi estynyt käyttämään avustusta myönnettyyn tarkoitukseen, käyttötarkoitukseen on mahdollista hakea muutosta. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi, käyttötarkoituksen muutos tulee hakea kirjallisesti oheisella lomakkeella. Samaan käyttötarkoitukseen tai lähellä sitä olevaan tarkoitukseen avustuksen voi käyttää jatketun käyttöajan puitteissa ilman muutoshakemusta.

Myönnettyjen avustusten ja apurahojen käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2022 kesäkuun loppuun saakka. Avustusten ja apurahojen käyttö tulee tilittää vuoden 2022 syyskuun loppuun mennessä.

Avustusten saajille on tiedotettu asiasta henkilökohtaisesti.

 

Oulun Valistustalorahaston apurahat 2021

Oulun Valistustalorahaston apurahat olivat haettavissa 1.-26.3.2021. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 139 kpl. Vuonna 2021 apurahoja jaetaan 23 hakijalle yhteensä 75000€.

Oulun Valistustalorahaston hakemuskaavakkeet päivitetään vuosittain.

Hakulomakkeet

Valistustalorahaston hakukaavake 2022 (PDF)

Tilityslomakkeet

Vuoden 2022 avustusten tilityslomake

Lomake (word)

Lomake (PDF)

Muutoksenhakulomake (28.1.2022)

Muutoksenhakulomake 2022 (PDF).

Muutoksenhakulomake 2021 (PDF).

Myönnetyt apurahat

2021

2020