Soveltavan liikunnan ostopalvelutuki

Liikuntapalveluiden ohjauspalvelut tarjoaa ostopalvelutukea soveltavan liikunnan liikuntaryhmien toteuttamiseksi. Ryhmät voivat olla kurssimuotoisia tai kausittaisia.

Ostopalvelutuen tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa sellaisia soveltavan liikunnan ryhmiä, joihin liikuntapalveluilla ei ole omaa osaamista tai liikuntapalveluiden henkilöstöresurssit eivät riitä.

Ota yhteys ja kerro ideasi ja ajatuksesi uudesta soveltavan liikunnan ryhmästä. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.


Ostopalvelutoiminnan toteutustavat

Tapa 1: Ohjaajapalkkio ja/tai maksuton liikuntatila

(liikuntapalveluiden hallinnoimat liikuntapaikat)

 • Palvelu ostetaan yhteistyökumppaneilta (yksityinen/seura/yhdistys/opistot)
 • Liikuntapalvelut vastaa liikuntatilojen varauksista ja -kustannuksista
 • Osallistumismaksut maksetaan järjestävälle taholle
 • Kohderyhmä: Vaikeavammaiset soveltavan liikunnan eritysliikuntaryhmät, joiden ohjaamiseen tarvittavaa erityisosaamista ei ole liikuntapalveluilla.

Huom! Liikuntapalvelut varaa mahdollisuuden tapauskohtaiseen harkintaan.


Tapa 2: Ohjaajapalkkio

 • Palvelu tuotetaan yhteistyökumppanin kanssa (yksityinen/seura/yhdistys/opistot)
 • Liikuntatoiminnan järjestäjä vastaa liikuntatilojen varauksista ja -kustannuksista
 • Osallistumismaksut maksetaan yhteistyökumppaneille
 • Kohderyhmä: Soveltavaa liikuntaa tarvitsevat asiakasryhmät

Huom! Liikuntapalvelut varaa mahdollisuuden tapauskohtaiseen harkintaan.

 

Yhteiset toimintaehdot

 • Oulun kaupungin liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan tavoitteena on eri järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyöhön kannustaminen sekä inklusiivisen ryhmätoiminnan kehittäminen
 • Ryhmä on linjassa liikuntapalveluiden tavoitteiden kanssa
 • Ryhmä on tarpeellinen soveltavan liikunnan näkökulmasta ja vastaavaa toimintaa ei ole liikuntapalveluilla tai muilla soveltavaa liikuntaa tarjoavilla yhteistyökumppaneilla tarjolla
 • asiakkaita on riittävästi, jotta ryhmä toteutuu
 • Ostopalveluavustus tulee näkyä harrastajien maksuissa. Asia tarkistetaan liikuntaryhmän suunnittelun yhteydessä.
 • Edellytyksenä tuen saamiselle on ajoissa toimitetut tilastoinnit ja/tai harjoituspäiväkirjat
 • Kilpailut, turnaukset ja leirit eivät kuulu tuen piiriin
 • Lopullisen päätöksen toiminnan aloittamisesta tekee liikuntapalvelut
 • Liikuntapalveluiden tukemat ryhmät ovat voimassa liikuntapalveluiden ohjauspalveluiden toimintakauden. Kesken kauden ostopalvelutukea ei myönnetä

 

Toimintakaudet

 

Syyskausi + kevätkausi (syys-toukokuu) tai
syyskausi (syyskuu-joulukuu)

 • Hakuaika helmikuun viimeiseen päivään mennessä
 • Tilastointi / harjoituspäiväkirjat toimitettava liikuntapalveluille 23.12. mennessä

 

Kevätkausi (tammikuu-toukokuun puoliväli)

 •  Hakuaika marraskuun 15. päivään mennessä
 •  Tilastointi / harjoituspäiväkirjat toimitettava liikuntapalveluille kesäkuun 10. päivään mennessä

 

Kesäkausi, kilpalajit (toukokuun puoliväli-elokuun loppu)

 • Hakuaika helmikuun 15. päivään mennessä
 • Tilastointi / harjoituspäiväkirjat toimitettava liikuntapalveluille syyskuun loppuun mennessä

 

Yhteystiedot

Kyselyt ja tiedustelut erityisliikuntaryhmien toteuttamisesta joko puhelimitse tai sähköpostilla. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

 • Kiiminki ja Ylikiiminki: Miia Ranta-Korpela p. 050 379 6711
 • Oulu: Tapani Tuomikoski p. 044 703 8062 (lapset ja nuoret, kehitysvammiset ja asitivammaiset aikuiset-ikääntyneet)
 • Ulla Virrankoski (pitkäaikaissairaat ja vaikeavammaiset aikuiset - ikääntyneet) p. 044 703 8046
 • Haukipudas ja Yli-Ii: Tuija Kemppainen p. 050 390 0059

 

Toteutettavista liikuntaryhmistä päätöksen tekee liikunnan ohjauspalveluiden päällikkö Marko Savolainen p. 044 703 8015