Lapsiystävällinen Oulu

Lasten Oulu -logo

Oulun kaupunki on virallisesti Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF myösni Oulun kaupungille helmikuussa 2020 toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa neljä vuotta. Ensimmäinen tunnustus myönnettiin joulukuussa 2017.  Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 
 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kaupungin  palvelualoilla ja hallinnossa. Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli tässä työssä.
 

Taustalla lapsen oikeudet

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toiminta auttaa edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.  
 
Lapsiystävällisessä kunnassa:
 
  • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapsille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 
  • Lapset voivat suunnitella, arvioida ja kehittää palveluita yhdessä aikuisten kanssa.
  • Lasten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään päätöksenteossa. 
  • Lapsiin kohdistuvat toimenpiteet näkyvät kaupungin taloudessa ja päätöksiä arvioidaan lapsiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.
  • Lapsi kokee olevansa arvokas lähiyhteisössään.
UNICEFin mukaan Oulussa on toteutettu järjestelmällistä ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää lapsenoikeustyötä. UNICEF kiittää Oulua siitä, että valitut kehittämisen kohteet ovat laaja-alaisia ja toimenpiteet ovat olleet riittävän mittavia.
 

Hyviksi esimerkeiksi UNICEF nostaa esimerkiksi sen, että kaupungin henkilöstöä on koulutettu laajasti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä lapsille, nuorille ja perheille on järjestetty ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Lasten osallisuus on aktiivista myös kaavahankkeissa.  

”Oulun toiminnassa välittyy koko kaupungin ja kaikkien toimialojen vahva sitoutuminen lapsiystävällisyyden kehittämiseen. Kaikki ei ole Oulussakaan vielä valmista, mutta hyvällä tiellä ollaan.” (Lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Sanna Koskinen, Suomen UNICEF)

Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.  Se ei tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Nykyinen tunnustus on voimassa neljä vuotta. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

 

Lapsen oikeuksien viikon Oulun päätapahtuma 

Lapsen oikeuksia juhlistetaan jälleen koko perheen Oulun Ilon päivä -tapahtumassa keskiviikkona 16.11.2022 Ouluhallissa. Tapahtuma järjestetään osana lapsen oikeuksien viikkoa.

Kaikille avoimessa ja maksuttomassa perhetapahtumassa tuodaan esille lapsen oikeuksia iloisten, toiminnallisten ja lapsiystävällisten toimintapisteiden muodossa. Mukana esiintyjiä ja mukavaa yhdessä tekemistä! 

Lue lisää tapahtumasta ja seuraa Oulun lapsen oikeuksien viikon tapahtumia.

Tule mukaan luomaan marraskuun Oulun Ilon päivä -tapahtumaa lapsille ja perheille!

 

Lapsiystävällinen Oulu

Katso alta Lapsiystävällinen Oulu -video (kuvattu keväällä 2022). Videolla Oulun nuorisovaltuusto ONE:n puheenjohtaja Siiri Ruokola kertoo, miten lapsiystävällisyys näkyy Oulussa. Oulu on asteen verran lapsellisempi!
 


Lapsiystävällinen Oulu -video (kuvattu keväällä 2022)

 


Katso myös aiempi video vuodelta 2018, jossa kerrotaan esimerkein, miten eri tavoin lapsiystävällinen toimintakulttuuri näkyy Oulussa.
Oulu on lapsiystävällinen kunta -video (vuodelta 2018)

Oulu on asteen verran lapsellisempi!

Mun Oulu -verkkomedian Lasten Oulu -koontisivuston artikkeleissa kerrotaan, miten eri tavoin ja monipuolisesti Oulu edistää lapsen oikeuksia sekä tuodaan näkyväksi kaupungin lapsiystävällisyyttä.  

Tutustu Lasten Oulu -koontisivustoon Mun Oulussa.

Oulu is a Child-friendly City

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -video

 
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa -video

Lisätietoja

  • Puhelin koordinaattori Arttu Kuivala
    work 040 626 6108
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle:
www.ouka.fi/lapsiystavallinen-kunta