Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.5.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.5.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Infot 16.5.2022.  1. Sote-kiinteistöjen myynti, 2.Talouden seuranta 1.1.-30.4.2022, 3.Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2024, suunnitteluohje. Infot merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin ja Oulu -konsernin tilinpäätös 2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Oulu - konsernin talouden seuranta 1.1. - 31.3.2022. Merkittiin tiedoksi.

4. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 30.4.2022. Merkittiin tiedoksi.

5. Oulun kaupungin lausunto, Kiinteistöverotuksen arvostamisperusteiden uudistaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Oulun tapahtuma- ja elämysareenan selvitys ja markkinavuoropuhelun toteuttaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2493, Ruskonselän kaupunginosa (Oulunpääpoliisiasema ja Oulun vankila, Johdintie). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Henkilöstöjohtajan irtisanoutuminen ja viran väliaikainen hoitaminen. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:” Kaupunginhallitus päättää, että henkilöstöjohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun henkilöstötehtäviin liittyvän selvityksen valmistumisen jälkeen.” Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen. Päätösesitys hyväksyttiin. 

12. Oikaisuvaatimus, Oulun museo- ja tiedekeskus Luupin hankeselvitys. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Valtuustoaloite, Liputus Oulun kaupungissa sisäministeriön suosittelemina liputuspäivinä. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Valtuustoaloite, Luottamuspaikkojen vähennys. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Valtuustoaloite, Hallintosääntö kuntalain mukaiseksi koskien varavaltuutettujen kutsumista valtuuston kokouksiin.  Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Valtuustoaloite, Hallintojen henkilöstörakenteiden tehostettu uudelleenorganisointi vuodelle 2023.  Päätösesitys hyväksyttiin.

17. Valtuustoaloite, Työelämään tutustuminen valtuutetuille eri hallintokuntiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

18. Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2022-2025, muutoksia työnantajan edustajiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

19. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

20. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

21. Oulun kaupungin konsernitilin periaatteet, muutos. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat