Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.6.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 13.6.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Sähköinen kokousmenettely Oulun kaupungin toimielimissä. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Arviointikertomus 2021, kaupunginhallituksen jatkotoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen ja kelpoisuusehdot. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Urheilutalon tontin kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja varausajan jatkaminen, Kuusiluodonkatu  14  ja  16. Päätösesitys hyväksyttiin. 

6. Kaupunginstrategian toteuttamisohjelmat 2022-2025. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma vuosille 2022–26. Päätösesitys hyväksyttiin. 

8. Oulun nuorisovaltuusto ONE:n toimintasäännön päivitys. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:” Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseneksi voidaan valita valintahetkellä 15-19 -vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Oulu tai jotka opiskelevat Oulussa.  Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kutsunnat 2022. Päätösesitys hyväksyttiin. 

10. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Kaupunginvaltuuston johtamisjärjestelmäseminaari 15.8.2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Tutkijoiden ja päättäjien keskustelutilaisuus, CityLabs festarit 16.6.2022. Päätösesitys hyväksyttiin. 

13. Valkean kaupungin yleisurheilukisat 25.-26.6.2022 Oulussa. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Valtakunnallinen alttoviulukilpailu 17.-23.9.2022 Oulussa. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu. 

16. OIA POC -rahoitus vuonna 2022 Oulun kaupungin kehittämisrahastosta. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat