Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.1.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 24.1.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Kaupunkistrategia Oulu 2030. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. Hyväksytyt muutosesitykset alla*

2. Valtuustoaloite, Alakoulun luokille joukkoliikenne maksutta käyttöön päivisin. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Lisälista:

4. Avoimet keskustelutilaisuudet Raksilan alueen ja Linnanmaan kehittämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Korjattiin päätöstekstissä seminaari muotoon keskustelutilaisuudet.

 

HYVÄKSYTYT MUUTOSESITYKSET KAUPUNKISTRATEGIAAN 2030 (esittäjä suluissa):

1. Esitys (Jukka Kolmonen)

sivu: muutos kaikkiin ao. kohtiin

Oulu on hiilineutraali 2030

Muutetaan: Oulu on hiilineutraali 2035

 

2. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 1

Oulu on asteen verran parempi paikka elää, opiskella ja yrittää.

Muutetaan: Oulu on asteen verran parempi paikka elää, opiskella, työskennellä ja yrittää.

 

3. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 6

1.Vahvistamme työnantajatarvelähtöistä koulutusta ja työllisyyden hoitoa

Lisäys: Vahvistamme työnantajatarvelähtöistä koulutusta ja työllisyyden hoitoa sekä vastaamme kohtaanto-ongelmaan.

 

4. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 6 

Lisätään kohta 7. ”Kuulemme yrittäjiä niiden toimintaan vaikuttavassa päätöksenteossa ja huomioimme yritysten tarpeet.”

 

5. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 6

2. Parannamme osaavan työvoiman saatavuutta

4. Nuorisotyöttömyys puolitetaan

Lisäys mittareihin: Työllisyysaste

 

6. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 7

3.Kehitämme verkostoja ja ekosysteemejä

Muutetaan: Strateginen toimenpide taulukon numeerinen järjestys: 5, 4, 1, 2, 3

 

7. Esitys (Henna Määttä)

sivu 7

1.Edistämme Oulun saavutettavuutta maalta, mereltä ja ilmasta.

- Liminka-Oulu kaksoisraide

- Oulun Asemakeskus

- Syväväylän II-vaihe

- Tietoliikenneyhteydet

Lisätään toimenpiteisiin: Lähijunaliikenne

 

8. Esitys (Henna Määttä)

sivu 7

4. Parannamme Oulun saavutettavuutta

- Kärkihankkeiden edistyminen

- Sataman (rahtimäärä, milj. tonnia)

- Lentoliikenne (laskeutumiset)

Lisätään mittari: Oulun rautatieaseman matkustajamäärä

 

9. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 8

3. Edistämme pohjoisuuteen ja merellisyyteen sekä kestävään matkailuun liittyvää matkailua.

Lisätään toimenpide: Panostamme lähiluonto- ja retkeilykohteisiin.

 

10. Esitys (Henna Määttä)

sivu 9

3. Parannamme kaupungin vetovoimaa viihtyisällä, toiminnallisella ja turvallisella

kaupunkiympäristöllä.

Muutetaan: Parannamme kaupungin vetovoimaa viihtyisällä, toiminnallisella, terveellisellä ja turvallisella kaupunkiympäristöllä.

 

11. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 9

2. Tarjoamme asumisen mahdollisuuksien urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla.  Lisäys: Lupakäytäntöjä sujuvoitetaan ja byrokratiaa vähennetään.

 

12. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 9

Pysäköinnin kapasiteetti pitkällä aikavälillä varmistetaan keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa

Muutetaan: Pysäköinnin monipuolinen kapasiteetti pitkällä aikavälillä varmistetaan keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa

 

13. Esitys (Mikko Raudaskoski)

sivu 10

Lisätään uusi strateginen toimenpide vuosille 2022 – 2025:

Nopeutetaan siirtymistä ilmastoystävälliseen joukkoliikenteeseen

Toimenpiteelle indikaattori: Sähkön ja biokaasun käyttö joukkoliikenteessä kasvaa.

 

14. Esitys (Jukka Kolmonen)

sivu 10

Kestävien kulkutapojen osuus on yli 50 % v.2030

Muutetaan: Kestävien kulkutapojen osuutta vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin.

 

15. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 10

Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen: baanaverkon valmistuneet kilometrit, superluokassa kunnossapidetyt kilometrit

Muutetaan: Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen: baanaverkon valmistuneet kilometrit, superluokassa kunnossapidetyt kilometrit, pyöräilyn ja jalankulun verkoston kunnon parannukset

 

16. Esitys (Jukka Kolmonen)

sivu 10 ja 24

Poistetaan: Kaupunkipyörät käytössä viimeistään asuntomessuvuonna 2025. 

Poistetaan tavoitetila 2025: Kaupunkipyörät käytössä (kyllä/ei)

 

17. Esitys (Mikko Raudaskoski)

sivu 11 ja 25

2. Kestävä kaupunkirakenne, mittarit

Hintan vesilaitoslaajennus ja vedenhankinta Viinivaarasta

Muutetaan:

Hintan vesilaitoslaajennus ja varavesihankinta.

 

18. Esitys (Jukka Kolmonen)

sivu 12 ja 26

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste yli 4 vuotta täyttäneistä vähintään 95%

Muutetaan: Varhaiskasvatusta yli 4-vuotiaille on tarjottu kaikille halukkaille.

Tavoitetila 2025: ”Osallistumisaste vähintään 95 %” ja muutetaan muotoon ”saatavuutta ja käyttöastetta seurataan” 

 

19. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 12  

2. Vahvistamme lasten ja nuorten kansainvälisyysvalmiuksia

Muutetaan: 2. Vahvistamme lasten ja nuorten kotipaikkakuntatunnetta ja kansainvälisyysvalmiuksia

 

20. Esitys (Jenna Simula)

sivu 12

Lisätään mittari: ”Tekninen lukutaito paranee”

 

21. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 14

Itsensä yksinäiseksi tuntevien ja koulukiusausta kokeneiden osuus vähenee. 

Muutetaan: Itsensä yksinäiseksi tunteminen vähenee ja tavoitteena on koulukiusaamisen loppuminen

 

22. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 15

Lisätään kohta ”4. Kannustamme aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja olemme urheilumyönteinen kaupunki”

 

23. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 15 

Kohta 3. Mahdollistamme aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä mielekkään tekemisen

Lisätään strategisiin toimenpiteisiin kohdaksi 4. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupungissa toimivien eri järjestöjen kanssa.

 

24. Esitys (Jukka Kolmonen)

sivu 24 

Baanaverkon valmistuneet kilometrit 2021: 11 km

Tavoitetilaksi 2025 muutetaan: rakennetaan erillisten päätösten mukaisesti 

 

25. Esitys (kaupunginjohtaja)

sivu 10 ja 24

Mittarina Kiertotalouden tiekartan indikaattorit

muutetaan muotoon: Kiertotalouden tiekartan mittareiden toteutumisen raportointi kaupunginhallitukselle

Jakolinkki

Kokousasiakirjat