Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.1.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 17.1.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Kaupunkistrategia Oulu 2030. Asia jätettiin pöydälle.

2. Yritysmyönteinen Oulu - elinkeinopoliittinen kehittämisohjelma 2022 – 2027. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Määrärahamuutos Linnanmaan uimahalli. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2490, IV kaupunginosa (Kirkkokatu 48 ja Torikatu 49). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma. Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen muotoon: ”Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käy 31.1.2022 pidettävässä kokouksessa keskustelun suunnitelmasta yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueelle ja merkitsee asian tiedoksi.”

Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Valtuustoseminaari 31.1.2022, seminaari Raksilan alueen kehittämisestä. Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen muotoon:” Kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsenet oikeutetaan osallistumaan seminaariin. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt voi varajäsen osallistua.”  Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Valtuustoaloite, Omaishoitajille vastaava liikuntapassi kuin työttömillä työnhakijoilla. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Lisälista:

9. Muutoksia vaalitoimielimiin, aluevaalit  2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat