Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu ei ota käyttöön pormestarimallia - Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.2.20222

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 28.2.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

1. Taloustiedonanto.

2. Valmistelua ohjaava periaatelinjaus Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2022-2026. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma. Merkittiin tiedoksi. Tämän lisäksi päätöksen yhteyteen lisättiin äänestyksen jälkeen valtuutettu Mikko Viitasen esittämä ponsi:” Merkitessään tiedoksi yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto ilmaisee mielipiteenään lisäksi, että Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä.”

5. Laaja hyvinvointikertomus 2022. Asia jätettiin pöydälle.

6. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Kuntavaalien tuloksen oikaiseminen. Merkittiin tiedoksi.

8. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Taija Jyrkäs.

9. Ero luottamustoimista. Koska valtuutettu Jaakko Kuusisto on menehtynyt, hänen tilalleen kutsuttiin Heikki Kontturi. Heikki Kontturi valittiin kaupunginhallituksen jäseneksi ja konsernijaoston varajäseneksi.

10. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2414, Karjasillan kaupunginosa (Taka-Lyötyn katu 4). Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2330, Välivainion kaupunginosa (Paulaharjuntie 41). Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Asemakaavan muutos 564-2432, Höyhtyän kaupunginosa (Allitie 1 ja 3). Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2462, Tuiran kaupunginosa (Hartaanranta). Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2522, Hietasaaren kaupunginosa (Lehtokylä). Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Asemakaavan muutos ja tonttijako 564-2525, Hietasaaren kaupunginosa (Vaakunakylä). Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Asemakaavan ja tonttijaon muutos sekä asemakaava osalle Hintan kaupunginosaa 564-2013 (Hintan vesilaitos). Päätösesitys hyväksyttiin.

17. Valtuustoaloitteet.

 

Ylimääräinen asia:

Avustus Ukrainan valtiolle. Kaupunginhallituksen avustusmäärärahojen korottaminen.

Puheenjohtajan päätösesitys: ”Kaupunginvaltuusto päättää ottaa käsiteltäväkseen kiireellisenä asiana yksimielisesti, että Oulun kaupunki avustaa Ukrainan valtiota 100 000 eurolla sodasta aiheutuvassa hätätilanteessa. Avustamisen toimeenpano annetaan kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalvelujen tehtäväksi.”

Avustus annetaan joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. Kaupunginhallituksen avustustoimintaan varattuja määrärahoja korotetaan 100 000 eurolla. Oulun kaupunki kannustaa myös muita Suomen kuntia vastaavaan yhteistyöhön ja avustamiseen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat