Liikelaitokset

Business Oulu -liikelaitos

Business Oulu -liikelaitos vastaa kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot BusinessOulun verkkosivuilla

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan asukkaiden turvallisuuteen ja elinympäristön suojaamiseen, onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun kuuluvat palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja voimavarat tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä tuottaa niitä koskevat palvelut. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.
Oulun seudun ympäristötoimen yhteystiedot 

Oulun Infra -liikelaitos

Oulun Infra -liikelaitos tuottaa maa- ja ympäristörakentamispalveluja sekä ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalveluja.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa teknisten liikelaitosten johtokunta.
Oulun Infran verkkosivu

Oulun Digi -liikelaitos 

Oulun Digi -liikelaitos vastaa Oulun kaupungin digitalisointiohjelmasta ja sen toteuttamisesta sekä ICT-palveluiden järjestämisestä Oulun kaupungissa. Lisäksi se tukee ICT-elinkeinojen ja digitalisaation tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämistä. Oulun Digin asiakkaita ovat Oulun kaupungin hallintokunnat sekä tytäryhteisöt. Se toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kumppanina.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Digi -liikelaitoksen johtokunta.
Oulun Digin verkkosivu

Oulun Vesi -liikelaitos

Oulun Vesi -liikelaitos on Oulun kaupunkikonserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos ja se vastaa vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena toiminta-alueensa vesihuollosta. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Teknisten liikelaitoksen johtokunta.
Oulun Veden verkkosivu

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos vastaa toimitilojen hallintaan, ylläpitoon, korjauksiin sekä vuokrauksiin liittyvistä tehtävistä kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa. Liikelaitokselle kuuluu kuljetuspalveluiden, tapahtumien tukipalveluiden, ajoneuvokaluston vuokrauspalveluiden, virastomestaripalveluiden ja sisäliikuntapaikkojen hoitaminen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta.
Tilapalvelujen verkkosivu