Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunta päättää ja valmistelee katujen nimistöasiat, sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.

Sihteerinä toimivat nimistötoimikunnan jäsenet kaavoituksesta.
 

Kokoonpano

Varsinaiset jäsenet

Anni Patosalmi, puheenjohtaja, YYP, maa ja mittaus

Pasi Kovalainen, varapuheenjohtaja museo ja tiedekeskus Luuppi

Pia Krogius, YYP, kaavoitus

Arto Kurvinen, YYP, maa- ja mittaus

Virpi Rajala, YYP, kaavoitus

Katja Västi, Oulun Yliopisto, humanistinen tiedekunta

Esityslistat ja pöytäkirjat

Nimistötoimikunnan uusimmat asiakirjat

Yhdyskuntajaoston toiminta on lakannut valtuustokauden lopussa 2021.

Valtuustokaudella 2021–2025 yhdyskuntajaoston tehtävät on siirretty nimistötoimikunnalle.

 

Nimistötoimikunnan kokouspäivät:

  • 2.11.2021   klo 10.00
  • 16.12.2021 klo 14.00
  • 18.2.2022   klo 14.00
  • 25.3.2022   klo 13.00
  • 29.4.2022   klo 13.00
  • 17.5.2022   klo 10.00
  • 9.6.2022     klo 13.00
  • 2.9.2022     klo 9.00


 

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset