Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa vuonna 2022 oululaiset ideoivat, suunnittelivat ja äänestämällä päättivät, miten 70 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Vuoden 2022 osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset äänestivät kahdeksan ehdotusta toteutettavaksi. Äänestys oli käynnissä 16.5.-29.5.2022. Äänestyksessä oululaiset päättivät, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin osallistuvan budjetoinnin summa käytetään.

Eniten ääniä keräsi ehdotus ulkoiluttajia ja kavereita kaupungin ikäihmisille kesäksi. Muut seitsemän toteutettavaksi äänestettyä ehdotusta ovat koirankakkapussiautomaatteja yleisille alueille, nuotiopaikka Kiulukankaalle, Oulunlahden uimarannan kunnostus, puistonpenkkejä kaupungin yleisille alueille, luonnonkukkaistutuksilla monimuotoisuutta, puita keskustaan sekä Metsokankaan luistelukentälle penkki. 

Kaupunki toteuttaa voittaneet ehdotukset vuoden 2022 aikana. Osallistu Oulu -sivustolla voi seurata toteutusten etenemistä.

Äänensä antoi yhteensä 2946 oululaista ja yhteensä ideat saivat 17 026 ääntä. Jokainen äänestäjä saattoi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestyksessä oli mukana 34 asukkaiden ideoiden pohjalta laadittua ehdotusta. Kaikkien äänestyksessä mukana olleiden ehdotusten äänimäärät ovat nähtävissä Osallistu Oulu -sivustolla. 

Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. Äänestämään pääsivät kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset.

Oululaisilta kerättiin ideoita oman alueensa ja koko kaupungin kehittämiseksi tammi-helmikuun aikana Osallistu Oulu-sivustolla. Ideointiaikana asukkaat jättivät 237 ideaa. Ideoita käsiteltiin ja jatkokehitettiin kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa.

Kiitos kaikille osallistuneille! Osallistuva budjetointi alkaa jälleen ensi vuonna ideoiden haulla!

 

Mikä on osallistuva budjetointi? 

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Osallistuva budjetointi on Suomessa ja kansainvälisesti vahvistuva tapa mahdollistaa asukkaiden aikaisempaa laajempi osallistuminen kaupungin resursseista päättämiseen. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Oulussa vuodesta 2018.

 

 

Osallistu Oulu -logo

Lisätietoja

Osallistu Oulu -sivusto: osallistu.ouka.fi

Mikko Salmi
viestintäjohtaja
p. 040 482 3223

Anne Kippola
vuorovaikutussuunnittelija
p. 044 703 1253

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osbu