Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys


 

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelma, pdf (kh 11.6.2018 § 174) 
- Esitys kaupunginvaltuustolle

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys 2018  (pdf)

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvityksen esittelydiat (pdf)

Tarkennettu kustannukset, vaihtoehto 1 (lisätty 23.2.2018) (pdf)


Osana muutosohjelmaa Oulu 2020 on laadittu sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys, joka julkaistiin 5.2.2018. 

Selvityksessä tarkastellaan kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukio-, nuorisotalo-, asukastupa- ja kirjastoverkkoa sekä kulttuuripalveluiden kokonaisuutta. Palveluverkosta on laadittu kaksi vaihtoehtoa: vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2, joissa molemmissa on mukana kaikki 18 palvelukeskittymää. Molemmat vaihtoehdot muodostavat kokonaisuuden. Vaihtoehdolla 1 saavutetaan Muutosohjelmassa Oulu 2020 asetettu viiden miljoonan euron säästötavoite. 

Palvelukeskittymät (pdf)

Palveluverkkoselvityksessä on luotu rakenteelliset suuntaviivat, joilla sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelurakenne vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Palveluverkolla halutaan parantaa kuntalaisia lähellä olevien alueellisten palveluiden toimivuutta ja samalla tiivistää tilankäyttöä. Kaupungin tilojen käyttöastetta lisätään ja samalla tuetaan omaehtoista asukas- ja järjestötoimintaa sekä tarjotaan kuntalaisille avoimia kohtaamispaikkoja ja yhteisötiloja. Tavoitteena on muodostaa jokaiseen palvelukeskittymään niin sanottu kuntalaisten olohuone. 

 

Kuntalaiset mukana työssä monin tavoin

Palveluverkkoselvitys sisältää myös vaihtoehtojen ennakkovaikutusten arvioinnin. Vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa on huomioitu kuntalaisvaikutukset, henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset.  Kuntalaisvaikutukset on koottu oululaisilta palveluverkkoselvityksen laadinnan aikana eri tavoin kerätystä tiedosta.

Oululaisilta kysyttiin sähköisellä kyselyllä 21.-29.11.2017, mitä asioita he arvostavat nykyisissä palveluissa ja mitä tulisi huomioida palveluverkkosuunnittelun yhteydessä. Vastaajat saivat arvioida nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä, sekä kertoa, miten itse haluaisivat käyttää kaupungin tiloja.  

Oululaiset saivat keskustella tulevaisuuden sivistys- ja kulttuuripalveluista valmistelevien virkamiesten kanssa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla 28.11.2017 ja 4.12.2017. Teema-aiheina keskustelussa olivat kuntalaisten olohuoneet, oululaisten hyvinvoinnin lisääminen eri toimijoiden yhteistyöllä ja seudulliset lukiopalvelut (28.11.) sekä alueiden ja palvelukeskittymien tulevaisuuden palvelut (4.12.). 

Palveluverkkotyöhön liittyen järjestettiin neljä alueellista ja toiminnallista Oulun raati -tilaisuutta 9.-18.1. Ne oululaiset, jotka eivät osallistuneet Oulun raateihin, pystyivät arvioimaan (12.-19.1.) valitsemansa palvelukeskittymän vaihtoehtoja myös sähköisen arviointilomakkeen avulla. Arviointilomakkeessa pääsi tutustumaan valitsemansa alueen ja palvelukeskittymän vaihtoehtojen esittelyyn. Samalla pystyi arvioimaan esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksia omaan arkeen.
 

Kaupunginhallitus päättää palveluverkosta

Oulun kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää palveluverkosta kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto tekee palveluverkosta uuden linjauspäätöksen. Uusi linjauspäätös tarvitaan, koska nyt päätettäväksi tuleva palveluverkkoselvitys kattaa kaikki sivistys- ja kulttuuripalvelut, eikä kaikkia palveluja koskevaa linjauspäätöstä ole vielä tehty.

Kaupunginhallitus pyytää selvityksestä tarvittavat lausunnot. Kaupunginhallitus päättää palveluverkosta selvityksen, lausuntojen ja valtuuston linjauspäätöksen pohjalta.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/palveluverkko