Sivistys- ja kulttuurilautakunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouspäivät

Kevät 2022

tiistai 18.1. klo 15 alkaen
tiistai 8.2. klo 15 kokous
tiistai 22.2. klo 15 kokous: toimintakertomus ja tilinpäätös
tiistai 15.3. klo 15 kokous
tiistai 29.3. kevään TA 2023 seminaari klo 12-15 ja
kokous klo 15
tiistai 12.4. klo 15 kokous
tiistai 26.4. klo 15 kokous
tiistai 10.5. klo 15 kokous
tiistai 24.5. klo 15 kokous
tiistai 14.6. TA 2023 seminaari klo 12-15 ja kokous klo 15
tiistai 21.6. klo 13 kokous
tiistai 16.8. syksyn TA 2023 seminaari klo 12-15
tiistai 23.8 klo 15 kokous: TA 2023 päätöskokous 

 
 

 

 

Sihteeri

vs. hallintopäällikkö
Anne Kerälä
puh. 050 340 8649
sähköposti: anne.kerala(at)ouka.fi

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset