Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Uusimmat asiakirjat 

Tasa-arvosuunnitelmat

 

Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden seuranta vuosilta 2020-21

Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimialakohtaisen toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden seurannan vuosilta 2020-21 kokouksessaan 11.4.2022 § 107. Linkki pöytäkirjaan ja liitteenä olevaan seurantaraporttiin: Kokousasiakirjat - Oulun kaupunki (ouka.fi) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta lähetti seurannan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kokouksessaan 22.3.2022 § 2. 
 

Oulun kaupunki/tiedote 19.3.2021

Oulun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta päätti kokouksessaan 14.12.2020 § 13 valita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajaksi Oulun Vastaanottokeskusten Tukiyhdistys ry:n. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta valitsee tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden tunnustuspalkinnon saajan Oulussa valtuustokausittain. Palkinnon arvioinnin kriteerinä on, että saajan tulee noudattaa Oulun kaupungin arvojen mukaista toimintaa: rohkeus, reiluus ja vastuullisuus sekä edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaista toimintaa Oulussa. Toimijatahon tulee olla Oulun kaupungin yksikkö tai toimiala, oululainen järjestö, yhteisö tai yritys.   

Oulun Vastaanottokeskuksen Tukiyhdistys ry tekee työtä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi arjessa järjestämällä kerhoja, leirejä ja kielen opetusta naisille. Työssä autetaan naisia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamalla heidän itsetuntoaan, osaamistaan ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

 

Lisätietoja:

Riikka Matilainen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, riikka.m.matilainen(at)gmail.com

Ari Heikkinen, hallintojohtaja, konsernihallinto, Oulun kaupunki, ari.heikkinen(at)ouka.fi  p. 0400 700 507

Sihteeri ja kokouspäivät

Sihteeri
Merja Niemelä
puh. 044 7031645
sähköposti: merja.1.niemela(at)ouka.fi
 

Kokouspäivät kevät 2022:

22.3.

2.6.