Esiopetus

Kuvassa iloinen esikoululainen pitää jättikokoista numero kuutta käsissään

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vuonna 2016 syntynyt lapsesi voi aloittaa 15.8.2022 esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa.

Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä. Lukuvuosi noudattaa pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetusikäisellä lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen oppivelvollisuuden alkamiseen asti. Esiopetuksen lisäksi järjestettävästä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 60 % perheelle määritellystä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Oulussa esiopetusta järjestetään useissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa (palveluseteli) sekä muutamien koulujen tiloissa. Perhepäivähoidossa olevien 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään päiväkodissa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin esiopetusryhmään.

Esiopetusryhmä perustetaan mikäli ilmoittautuneita on vähintään seitsemän lasta.

Tavoitteena on muodostaa ryhmiä, joissa mahdollistuu yhteistyö lasten tulevan koulun kanssa. Tämän vuoksi on toivottavaa, että haet lapsellesi esiopetuspaikkaa omalta asuinalueelta. Esiopetusryhmien ja -paikkojen muodostumiseen vaikuttaa esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä.

Lapselle myönnetty esiopetuspaikka tietyn koulun yhteydessä tai läheisyydessä ei vielä takaa koulupaikkaa kyseiseen kouluun.

 

Esiopetuksessa sähköisenä asiointikanavana käytetään Wilmaa. Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, lapsen läsnä- ja poissaolot ilmoitetaan eVakassa.

Apua arkeen

Koetko tarvitsevasi tukea lapsiperhearkeen? Pyydä  apua  -napilla voit kertoa avun tarpeestasi.  

 

 

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

  • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 45300 - valitse numero 1
  • Sähköposti
  • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
    klo 9.00–12.00
  • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen). Voit myös halutessasi päivittää jo jättämääsi hakemusta tai peruuttaa hakemuksen olemalla yhteydessä palveluohjaukseen.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tietosuoja

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja