Kotihoidon tuki

Kuvituskuva: Kuvassa äiti pieni lapsi sylissään

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä.

Tukea voi saada silloin, kun perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi ja lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea.

Lisätietoja kotihoidontuen määrästä, ehdoista, hakemisesta jne. löydät Kelan sivuilta.

Huom! Tukea ei voi hakea, jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka ja perhe tekee yli kuuden viikon poissaolosopimuksen 1.6. - 31.8. väliselle ajalle. 


Lasten kotihoidon tuen harkinnanvarainen kuntalisä eli Oulu-lisä on päättynyt 28.2.2021.

Apua arkeen

Koetko tarvitsevasi tukea lapsiperhearkeen? Pyydä  apua  -napilla voit kertoa avun tarpeestasi.  

Linkkivinkit


Taideneuvola - musiikkiliikunta ja satuhierontatunnit

Värikylpyryhmät - elämyksellistä taidekasvatustoimintaa pienille lapsille vanhempineen

MLL:n perhekahvilat

MLL:n perhekummitoiminta