Tilapäinen varhaiskasvatus

Perheille, jotka eivät tarvitse lapselleen säännöllistä varhaiskasvatuspaikkaa, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus kaupungin päiväkodeissa. Hoito voi kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää kuukaudessa, eikä palvelua voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan.
 

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksut

  • kokopäivän hinta 17,30 € /päivä
  • osapäivän (alle 5 h) hinta 10,40 €/päivä

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjoavat kaikki päiväkodit, jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi kysyä suoraan päiväkodin johtajalta. Tilapäisen päivähoidon sijoitus ei katkaise Kelan etuuksia.

Tilapäisen hoidon sopimuslomake (pdf)

 

Lapsiparkki
 

Lapsiparkki on maksutonta ja tilapäistä kerhotoimintaa 1-5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole sijoitusta kaupungin varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä päivähoidossa. Avoimen toiminnan kerhopaikka ei ole este palvelun käyttämiselle. Palveluja saa käyttää enintään 5 kertaa/kk.

Lapsiparkki Kielot - Kiiminkijoen avoin päiväkoti
keskiviikkoisin klo 13.00 - 16.00. Ilmoittautuminen parkkiin ma-pe klo 12.15 - 12.45 välisenä aikana, sekä keskiviikkoisin klo 8.00-8.30 puh. 050 569 5288