Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2023. alkaen.
Palvelusivut siirtyvät vaiheittain uuteen osoitteeseen alkuvuoden 2023 aikana.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Palveluseteli on käytössä seuraavissa vanhusten ja vammaisten palveluissa:

  • säännöllinen kotihoito (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous
  • vanhusten tehostettu palveluasuminen
  • omaishoidon vapaan järjestäminen
  • ylimääräistä rintamalisää saavien veteraanien kotipalvelu
  • vammaisten henkilökohtainen apu
  • vaikeavammaisten palveluasuminen
  • avustajapalvelu 
  • lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Palveluseteli myönnetään hyvinvointipalveluiden tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yrityksiltä ja yhteisöiltä.