Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen varhaiskasvatukseen, palveluseteli myönnetään sähköisen varhaiskasvatushakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta.

Täytä sähköinen hakemus: eVaka - varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi.

Palvelusetelien arvot 1.8.2020 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1266 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 825 €/kk
 • esiopetus+varhaiskasvatus 825 €/kk (perheen omavastuuosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinnasta 60 %)
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 412 €/kk
 • kerho 179 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h/viikko)

 • alle 3-vuotiaat 886 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 577 €/kk

Perhepäivähoidon palveluseteli

 • kokopäiväinen palveluseteli 779 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 429 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h) 546 €/kk

Palvelusetelin arvot 1.8.2022 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1332 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 868 €/kk
 • esiopetus+varhaiskasvatus 868 €/kk (perheen omavastuu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinnasta 60 %)
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 434 €/kk
 • avoin varhaiskasvatus 188 €/kk

20 tunnin varhaiskasvatus

 • alle 3-vuotiaat 732 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 477 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 tuntia)

 • alle 3-vuotiaat 932 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 607 €/kk

Perhepäivähoidon palvelusteli

 • kokoaikainen palveluseteli 820 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 451 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli 12-13 pv/kk, 21-29 h) 574 €/kk