Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen huostaanotetulle lapselle on järjestettävä jälkihuolto. Jälkihuolto on järjestettävä myös yhtäjaksoisesti puoli vuotta kestäneen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lapselle jälkihuollon suunnitelman, jossa määritellään lapsen tarvitsemat tukitoimet.