Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen huostaanotetulle lapselle on järjestettävä jälkihuolto. Jälkihuolto on järjestettävä myös yhtäjaksoisesti puoli vuotta kestäneen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lapselle jälkihuollon suunnitelman, jossa määritellään lapsen tarvitsemat tukitoimet.

Jälkihuollon yksikön yhteystiedot

Elektroniikkatie 6, 2. krs, PL 55

Palveluesimies Maija Kiljander, p. 040 615 1878

Palvelusihteeri Iiro Anttila, p. 040 358 6045