Järjestöyhteistyö

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tekee monimuotoista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Hyvinvointipalvelut muun muassa myöntää järjestöavustuksia, toimii järjestöjen yhteisissä verkostoissa aktiivisesti, kerää järjestöiltä kokemustietoa hyvinvointikertomukseen ja antaa lausuntoja eri tahoille järjestöjen hankkeista ja projekteista.

 

Hyvinvointipalvelujen järjestöavustusta vuodelle 2022 voi hakea syyskuun loppuun mennessä

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta on hyvinvointipalveluiden omaa toimintaa tukevaa, täydentävää tai korvaavaa.

Hakemus tulee jättää viimeistään torstaina 30.9.2021 klo 15.30 mennessä.

Järjestöavustus jaetaan neljään eri osa-alueeseen: palveluavustukset, vapaa-ajan toiminta-avustukset, ehkäisevä päihdetyö ja terveyskasvatus sekä kerta-avustukset. Avustusta myönnetään rekisteröidylle yhdistykselle ja korkeintaan haettu määrä. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Avustusta voi saada Oulussa toimiva järjestö.

Järjestöavustusten hakuehdot ja -aikataulu ovat muuttuneet. Vuoden 2022 järjestöavustushaku päättyy syyskuun lopussa. Päivitetyt ehdot ja hakulomakkeen löydät alta kohdasta Järjestöavustukset.

Järjestöavustusehdot

Järjestöavustushakemus 

Tutustu myös hyvinvointipalvelujen lahjoitusrahastoon 
sekä kaupungin muihin avustuksiin.

Tämän sivun lyhytosoite on ouka.fi/jarjestoavustukset.

Tietoa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta

Ihimiset.fi