Tutkimusluvat

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, kehittämishankkeisiin ja opinnäytetöihin, joissa kerätään tai käsitellään Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden asiakkaita tai henkilökuntaa koskevia tietoja (tunniste- ja yksilöintitietoja) riippumatta aineistonhankintamenetelmästä (esim. rekisteritiedot, haastattelut, kyselyt).  Samoin lupa tarvitaan Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ostopalvelu-/palveluseteliyksiköissä asioiviin tai asuviin asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden työntekijä ei tarvitse lupaa, jos tutkimus tehdään yksinomaan virka- tai työtehtävässä. Edellytyksenä on tällöin, että henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuva tutkimus- tai selvitys liittyy hyvinvointipalveluiden toiminnan tavanomaiseen kehittämiseen tai johtamiseen eikä sitä julkaista Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ulkopuolella. Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden työntekijöiden on haettava lupa, jos tutkimus tehdään esim. osana opintoja.  

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan sähköisesti Oulun kaupungin kirjaamoon,  kirjaamo(at)ouka.fi , viestin otsikoksi ”Tutkimuslupa”. 

Linkki tutkimuksen sijaintitietoihin tai valmistunut tutkimus tulee toimittaa samaan osoitteeseen kuin tutkimuslupahakemus.  

 

Tutkimuksissa perittävät asiakirjamaksut.

Tietosuojavaltuutetun ohjeita:  https://tietosuoja.fi/tieteellinen-tutkimusTietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

Lomakkeet:

Tutkimuslupahakemus (Hyvinvointipalvelut)

Ohjeita tutkimusluvan hakijalle

Suostumus

Huoltajan / edunvalvojan suostumus

Palautusosoite

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ouka.fi

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Kirjaamon aukioloajat:

ma–pe klo 8.30–15.30