Turvallisuus

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Pelastuslaitoksen tehtävät on määritelty pelastuslaissa ja -asetuksessa. Tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, onnettomuus- ja vahinkotilanteiden edellyttämä sammutus- ja pelastustoiminta, ensihoito sekä väestönsuojelu.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitos vastaa kiireellisestä ensihoidosta koko pelastuslaitoksen alueella sekä Vaalan kunnassa 1.1.2015 alkaen sekä järjestää ensivastetoimintaa 17 paloasemalta.

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Poliisi

Oulun kaupungin alueella poliisitoiminnasta, lupapalveluista ja löytötavara-asioista vastaa Oulun poliisilaitos. Laitoksen toimialue kattaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.

Oulun poliisilaitos

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitos toimii avun ja turvan ensimmäisenä lenkkinä. Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja avustaa näiden viranomaisten yksiköitä sekä hoitaa sille säädetyt muut tehtävät.

Hätäkeskukset auttavat kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Hätäkeskuslaitos

Meripelastus

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Siihen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden laivojen ja veneiden auttaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä ja sairaankuljetukset meri- ja saaristoalueilta.


Meripelastus (Rajavartiolaitos)

Katso myös:

 

Turvakanava turvallisuussivusto

Turvakanava.fi -turvallisuusportaali toimii myös Oulun alueella. Sivuston kautta kansalaiset voivat tehdä turvallisuuteen liittyviä kiireettömiä turvallisuuteen liittyviä poikkeamailmoituksia.
Turvallisuusportaaliin on myös koottu turvallisuusaiheisten sivustojen linkkejä. www.turvakanava.fi
 

Yleinen hätänumero 112

Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon 112.

09 471 977
Myrkytystietokeskus

0294 1000
Meripelastus

Tämän sivun lyhytosoite www.ouka.fi/turvallisuus