Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025.


Oulun kaupungin vammaisneuvosto on kuntalain mukainen Oulun kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston työ tukeutuu YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimukseen.

Oulun kaupungin vammaisneuvostossa on 13 jäsentä. Heistä seitsemän edustaa vammaisia henkilöitä sekä heidän omaisiaan ja järjestöjään. Kuusi jäsentä edustaa Oulun kaupunkia. Vammaisneuvoston toimikausi kestää neljä vuotta eli vaalikauden, kuten kaupungin muissakin toimielimissä.

Vammaisneuvosto vaikuttaa vammaisille ihmisille tärkeisiin asioihin, kuten

  • hyvinvointi
  • terveys
  • yhdenvertaisuus
  • osallisuus
  • elinympäristö
  • asuminen
  • liikkuminen
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen.

Uuden vammaisneuvoston valintakokous 19.8.2021 (pdf)

Uuden vammaisneuvoston valintakokous 19.8.2021 (word)

Tietoa vammaisneuvostosta (pdf)

Tietoa vammaisneuvostosta (word)

Vammaineuvoston toimintasääntö 13.9.2021 alkaen

Vammaisneuvoston toimintakeromus 2021(pdf)

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2022 (pdf)

 

 

Kokoonpano 2021-2025

Varsinaiset jäsenet:

Anni Mannelin (pj.), Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Lihastautiyhdistys ry
Lauri Louhivirta, Kynnys ry
Kaisu Rundelin, Oulun Seudun Omaishoitajat ry
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry
Teija Karisaari-Kittilä, Oulun seudun CP-yhdistys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun seudun Allergia-Atopia- ja Astmayhdistys ry

Varajäsenet:

Juhani Uhlgren, Hyvänmielen Talo ry
Johanna Nummela, Uuden Oulun Reumayhdistys ry
Tiina Logren, Oulun Seudun Neuroyhdistys ry
Jarkko Ruottinen, Pohjois-Suomen munuais- ja maksayhdistys
Anna-Liisa Lämsä, Mielen vireys ry

Oulun kaupungin toimialojen edustajat:

Vastaava tuottaja Jaana Potkonen, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Rehtori Niina Oksaman, sivistys- ja kulttuuripalvelut 
Palvelupäällikkö Marja Salo, hyvinvointipalvelut
Palveluesimies Pia Kortessalo, hyvinvointipalvelut  
Asumisen asiantuntija Mikko Autio, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 

 

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat 2022

Pöytäkirja 19.1.2022 (pdf)

Pöytäkirja 16.2.2022 (pdf)

Pöytäkirja 23.3.2022 (pdf)

Pöytäkirja 27.4.2022 (pdf)

Pöytäkirja 18.5.2022 (pdf)

Pöytäkirja 15.6.2022(pdf)

Pöytäkirja 31.8.2022(pdf)

Pöytäkirja 21.9.2022(pdf)

 

 

Pöytäkirjat 2021

Pöytäkirja 28.9.2021 (pdf)

Pöytäkirja 12.10.2021 (pdf)

Pöytäkirja 2.11.2021 (pdf)

Pöytäkirja 7.12.2021 (pdf)


Lausunnot 2018-2021

Pöytäkirjat 2017 - 2021

Oulun kaupungin vammaisneuvosto

Anni Mannelin
puheenjohtaja
anni.mannelin(at)gmail.com

Lasse Jalonen
varapuheenjohtaja
jalonen.lasse(at)gmail.com

Heli Metsävirta
asiantuntijasihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki
p. 040 3580675
vammaisneuvosto(at)ouka.fi

Pasi Laukka
esittelija
pasi.laukka(at)ouka.fi
p.044 703 1638Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla

Kokouspäivät

Kevät 2022

19.1. klo 9.30

16.2. klo 9.30

23.3. klo 9.30

27.4. klo 9.30

18.5. klo 9.30

15.6. klo 9.30

Kesätauko 27.6-31.7.2022

Syksy 2022

31.8. klo 9.30

21.9. klo 9.30

19.10. klo 9.30

22.11.klo 9.30

14.12. 

Lisätietoa

Lisätietoa yhdenvertaisuudesta, esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja lainsäädännöstä. 

Linkkejä ja videovinkkejä